Apotelesma


'Timewrought Kings' is het debuutalbum van de Nederlandse doomband voorheen bekend als Monuments en het resultaat van vele uren van moeizaam, gepassioneerd en soms frustrerend werk. 'Timewrought Kings' beschrijft de ongerustheid over de vergankelijkheid van een groeiende afkeer van de zwakte van de mens, maar toch in een soort van standvastige standvastigheid en mogelijk helemaal in de steek gelaten door de samenleving. In zekere zin wordt men door de onontkoombare pijl van de tijd bewerkstelligd of in datgene wat men is, gestuwd, voortdurend in een onophoudelijke ijverzucht gevierd die door de moderne maatschappij wordt gevierd.

Drums voor Timewrought Kings zijn opgenomen bij E-Sound Studio's